25 Şubat 2018 Pazar
468x90 reklamlar alanı kodu
Türkiye İmajı!?..
Türkiye İmajı!?..

Her ülkenin imajı , yani diğerleri tarafından algılanması, bir çok faktörden oluşur. Durum Türkiye açısından da aynıdır.

İmajın temelindeki  faktörlerin başında ülkenin coğrafi konumu, politik düzeni, jeo-stratejik özellikleri ve karşılaştırılmış önemi, sosyal ve ekonomik yapısı, tarihi , kültür ve inançlar dokusu, örf ve adetleri, değer hükümleri gelir. Bunlara bilim, sanat ve spor dallarındaki performanslarını da eklemek gerekir.

Bu faktörleri dış dünyaya yansıtan unsurların en önemlileri ise uluslararası ilişkiler, dış turizm, ticaret, iş atmosferi, kanun-hukuk, güvencesi, güvenlik ve emniyet durumudur.

Ülkelerin imajı diğer ülkelerde var olan ve çok uzun tarihi dönemlerden gelen klişeler (streotypes) tarafından da geniş ölçüde etkilenir.

Her ülke kendi imajının olumlu kılmak için uğraşır. Bu çalışmalar bünyesinde alınan en önemli önlemler bilgilendirme, visibilite aksiyonları, reklam, pazarlama, canvassing, branding ve benzeri tedbirlerdir.

Olumlu bir imaj  yaratma ve onun devamlılığını sağlama uzmanlık ve zaman ister. Buna karşın imaj çeşitli nedenlerle zedelenip olumsuz yöne girerse imajı düzeltmek, yenilemek ve yeniden olumlu hale getirmek hem çok zordur , hem de çok uzun zaman alır.

Son dönemlerde Türkiye’nin dış dünyadaki imajı oldukça zedelenmiş bir durumda. Bunun ana nedenleri şunlar :
(1) Ülkeyi hedef alıp tehdit eden terör hareketleri,
(2) Ülkeye yönelen göç ve sığınma akınları,
(3) Dış politika ile uluslararası ilişkilerde göze çarpan ve dış müttefiklere  ters düşen tutumlar,
(4)  Hukuk devleti, kuvvetler ayırımı ve temel özgürlükler konularına yaklaşım.

Türkiye’nin her türlü  işbirliği yaptığı en önemli ülkeler Batı Dünyasındadır (ABD – AB ). Bu dünya şimdi Türkiye’nin geleneksel batı eksenli dış politikasının, dengesiz dünya bölgelerine kaymasını, layiklik ilkesinden uzaklaşmasını yadırgamaktadır. ‘Batı’, hızla değişen Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki jeo-politika ile kuvvet dengeleri karşısında Türkiye’nin aldığı tutumu anlamakta güçlük çekmektedir. Bütün bu gerçekler de Türkiye imajına zarar vermektedir.

Bozulan ülke imajının en belirli etkileri Türkiye’ye yönelen ( dış aktif ) turizm hareketlerinde ve gelirlerinde göze çarpmaktadır. Potansiyel yabancı turistler, emniyet ve güvenlik algılanması nedeni ile, Türkiye seyahatlerinden vazgeçmektedir. Buna karşın iç turizmin gelişmesi ülke içi talebi ilgilendirir, dış imaj ile olan ilişkisi ikinci planda kalır.

Bazı spekülatif veya politik amaçlı yatırımlar dışında, dış yatırım kaynakları Türkiye’ye gelme konusunda  gittikçe daha temkinli davranmaktadır. Yabancı sermayenin Türkiye dışına kaçma eğilimi yükselmektedir.  Dış ticaret te bazen -ve yaptırımlar olursa- olumsuz olarak etkiye uğramaktadır.

Bünyelerinde Türk kökenli göçmenlerin çoğunlukta olduğu Avrupa ülkelerinde Türkiye imajı olumsuz yönde gelişmektedir.

Bunlara diğer noktaları da eklemek mümkündür.

Bu durum karşısında acil önlemlerin alınması  zorunludur. Bunların başında devlet ve kamu sektörü ile iş dünyası başta, çeşitli kuruluşların yeni yaklaşımları benimseyip uygulaması gerekir.

Dünya kamu oyunda yeniden olumlu bir Türkiye imajının yaratılması , ülkenin dışından  gelen etkilerin azaltılması veya giderilmesinin yanı sıra, iç bünyede yapısal değişimleri de gerekli kılmaktadır.

Her hangi bir ülkenin yıpranan imajının düzeltilmesi artık gayet iyi bilinen bilimsel metodları pragmatik yollarla uygulayarak mümkündür.
Dr.Tunay Akoğlu yazıyor

Bu haber 37 defa okundu