20 Ocak 2018 Cumartesi
468x90 reklamlar alanı kodu
Sivas, Başbağlar katliamları!…
Sivas, Başbağlar katliamları!…

ABD Emperyalizminin ağzı salyalı piyonu olan PKK’nın Başbağlar’da yaptığı 5 Temmuz katliamı, at sahibine göre kişner misalidir. Bir birine bağlı olarak yapılan 2 Temmuz Sivas ve  5 Temmuz Başbağlar katliamları, patronu, hedefi, sebebi ve sonucu belli ikiz katliamlardır.
Bugün, CIA’nın ve Pentagonun (ABD’nin), Türk Devleti içindeki gladyosuna 1976’larda (süper NATO) kurdurduğu ve doğrudan kullandığı piyon örgütlenmesi olan PKK terör örgütü, 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzinca’nın, Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 33 canımızı şehit etmiştir. PKK bunu yaparken, güya 2 Temmuz’da, dinci gericiliğin Sivas’ta 35 canımızı yakarak yaptığı katliama cevap olarak yaptığını belirtmektedir.

KONTRGERİLLA!
Elimizdeki verilere göre, 2 Temmuz ve 5 Temmuz katliamlarını yapan ve yaptıran, Türkiye’de ‘kontrgerilla’ diye bilinen, Türk Devleti içine yerleşen ve terör örgütlerini sevk ve idare eden ABD-İsrail patentli gladyodur. Burada yapılan iki katliamda hedef, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birliğidir. Eylemlerin amacı, Türkiye’de mezhep ve etnik bazda iç çatışma yaratıp, bölünmeyi gladyo koordinasyonunda derinleştirmektir. Türkiye’mizi parçalamaktır. Bizim için bu katliamları yapan teröristler ikiz kardeştir. Hedefleri Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve Türk Milletini imha etmektir. Katliamı yapanların birisi, dini kullanmış ve diğeri ise, etnik milliyetçiliği kullanmıştır. İki katliamda da atlar sahibine göre kişnemiştir. Katledilenler Türkiye Cumhuriyetinin masum vatandaşlarıdır. İşte emperyalizm ve hedef seçtikleri ülkelere karşı kullandıkları terörizm böyle bir şeydir. İki katliamda da, kullananlar ve kullanılanlar temsilinde; insanlık yoktur, vicdan yoktur, ahlak yoktur, kardeşlik ve dayanışma yoktur. Sadece verdikleri ve aldıkları talimatı uygulama vardır. ABD imalatı olan PKK ve İŞİD gibi (2 Temmuz Sivas katliamı bu tip örgütün sahada kullanımıdır.) örgütler seri katliamlar, suikastler yapan katil örgütlerdir. Bunun için zaten imal edilmişlerdir, kodlanmışlardır ve görevleri budur.

İŞBİRLİKÇİLER?
Bugün aynı zihniyet ve uygulama emperyalistler ve onların piyonları vasıtası ile, tüm Ortadoğu coğrafyasına yayılmıştır. ABD -İsrail-İngiltere’nin işbirliği ile ve işbirlikçiler de kullanılarak, BOP planı çerçevesinde zulüm, iç çatışma, yıkım ve kan akıtma bölgeye serpiştirilmiştir.
Tarihi katliamlar, soykırımlar, insanlık suçları ve savaş suçları tarihi olan ve Başbağlar katliamındaki taşeron terör örgütü PKK’yı kullanan ABD, artık açıktan Suriye ve Irak’ta PKK’ ya benim kara gücüm demekte ve her türlü siyasi, askeri ve ekonomik yardımını da açıktan yapmaktadır. Yani, İsrail’in, İngiltere’nin ve bazı Avrupa ülkelerinin de her anlamda tam desteklediği PKK ( siz terör unsurlarının kökenlerine bakmayın) aslında, kurulduğundan beri bir ABD imalatı terör örgütüdür. Suriye ve Irak’taki durum bunu çok barizleştirmiştir. Daha önceden de yıllarca TSK’nın istihbaratı ve MİT zaten bunu bilmektedir. Türk Devletinin belgelerindeki, doğrudan ve dolaylı olarak PKK’ya askeri ve siyasi olarak yapılan ABD yardımları bunu göstermektedir.

İSYANKAR ÇOCUKLAR!?
2 Temmuz’da ki katliamı Sivas’ta yapanlarda, İŞİD’e bizden birileri, isyankar çocuklar ve dost kuvvet diye bakan zihniyetin ta kendisidir. Kafa aynı kafadır. İŞİD de ABD imalatı bir terör örgütüdür. Irak işgalinden sonra, Irak ve tüm Ortadoğu coğrafyasını ABD’nin isteğine göre şekillendirmek için kurulmuştur. Bu konuda, ABD üst düzey yöneticilerin itiraflarına bakmak yeterlidir. Hatta İŞİD’i ABD’nin kurduğunu ve eğittiğini bilmek için Obama’nın İŞİD ile ilgili konuşmasına bakmak yeterlidir. Konuşmasında, İŞİD’in hızlı eğitilmesini belirten ABD’nin eski Devlet Başkanı Obama, İŞİD’in ABD’nin bölgede projesini gerçekleştirmek için gerektiğini bizzat konuşmasında itiraf etmiştir.

ABD FABRİKASINDAN ÇIKMIŞ!
İŞİD de, PKK gibi bir ABD fabrikasından çıkmış, Ortadoğuyu şekillendirmede kullanılan birer maniveladır. PKK’yı 1976’lardan itibaren, Türk Devleti içindeki Amerikancı Gladyo nasıl kurduysa, İŞİD’di de, 2004’ten itibaren Amerikancı gladyo Irakta aynı şekilde kurmuştur. İki örgüt de, bugün ABD ve dostları olan İsrail ve İngiliz ajanların sevk ve idare ettiği bir ABD terör örgütüdür. Burada da terör unsurlarının, kullanılan kişilerin kökenine bakılmamalıdır. Kökenler, örgüt isimleri kullanılan terör örgütlerinin bölge halklarını ve uluslararası toplumu yanıltmak ve kandırmak için birer araçtır. Sadece kamuflajdır. Esas patronu ve niyeti, hedefi gizlemek için yapılan birer taktiktir.

HEDEF HEP TÜRKİYE!
Bugün daha da iyi anlaşılıyor ki, 2 Temmuz ve 5 Temmuz ikiz katliamları, ABD koordinatörlüğünde sevk ve idare edilen katliamlardır. Patron bu bakımdan aynıdır. Örgütler ve bahaneler sözde değişiktir. O günlerde yapılan bu iki katliamda, bugün, bu anlamda; Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Yemen’de, ABD ve piyonları tarafından yapılanlara referanstır. Sebep ve sonuçlar, amaç, hedef hep aynıdır. Hedef hep Türkiye ve tüm İslam Coğrafyası diye bilinen ülkelerin, insan, yer üstü ve yer altı kaynaklarıdır. Bölgeyi yağmalamaktır.
Burada emperyalistler bunları yaparken, tehdit olarak gördükleri milletleri ve devlet aygıtlarını yok etmelerini önlerine görev olarak koymuşlardır. Bunu ABD eski Dışişleri Bakanı Rize (Rice) zaten açıkça söylemlerinde belirtmiştir. Kullandıkları metot ve araçlar hep aynıdır. Din ve etni-site, insan hakları, demokrasi ve manivela olarak kurup kullandıkları zalim ve masumu oynayan terör örgütleridir. ABD işte buna göre, yani BOP planına göre, Ortadoğu Coğrafyasında örgütler kurmaktadır. Emperyalistler bilindiği gibi 100-200 yıllık planlar yapar. İnsanların kısa hafızasının bunu algılaması bazen güç olabilir. Sonuç ortadadır, Ortadoğu ve Afganistan kan gölündedir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları, piyonlar vasıtasıyla bölge milletlerinin çıkarına ya tam kullandırılamamakta yada ABD, İngiltere ve İsrail’in kullanımına açık haldedir. Bugün tüm coğrafya yabancı işgali altındadır. Direnenleri yok etmek için aynen Balyoz ve Ergenekon davaları, kimyasal silah savları gibi her türlü kumpas kullanılmaktadır.

SİVAS VE BAŞBAĞLAR KATLİAMLARI
Artık emperyalizm işini seri şekle dökmüştür. Aynı 2 Temmuz ve 5 Temmuz gibi, Ortadoğu Coğrafyasında artık yıllık ya da aylık değil, ABD, İngiltere ve İsrail’in ve diğer işbirlikçilerin başrol oynadığı günlük katliamlar ve soykırımlar yapılmaktadır. İnsanlık ve savaş suçları işlenmektedir. Yapanlar ve yaptıranlar aynı güçlerdir. Faydası kime diye sorguladığımızda bunu açıkça görebiliriz.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, 2 Temmuz Sivas ve 5 Temmuz Başbağlar katliamları, emperyalizmin, Ortadoğu Coğrafyasına tam hâkimiyetini gerçekleştirmek için, milletimizi-milletleri ve devletimizi-devletleri imha etmek için örnek uygulama projeleridir. Bugünde aynı süreç devam etmektedir.

TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLER
Türkiye’yi yönetenler de uzun süredir; siyasi akılı kullanmaktan, tahlilden, analizden, uluslararası ilişkilerden ve vizyondan çok uzaktır. Bugüne kadarki izledikleri politikaya bakılırsa, etnik ayrılıkçılığın ve gerici dinciliğin kullanıldığı, müsait bir ortam yaratmışlardır. Çünkü kendileri de, dini ve etni-siteyi öne çıkartmışlar, inançları, duyguları sömürmüşler ve iktidar olmuşlardır. T.C. kuruluş felsefesinden uzaklaşmışlar ve buna gayrette etmişlerdir. İşte bu ortamda, etnik ve dinsel kışkırtıcılık çok önemli tehlike arz etmektedir.
Açıktan tehlikeli sularda gezindiğimiz bugünlerde, Türk Milleti ve Devleti, hem kendi içinde ve hem de dışında bu tür katliamlara uğranılmaması için inisiyatif almalıdır. Bölge Devlet ve Milletleri ile işbirliği içinde, emperyalizmin bölgedeki oyununu bozmalıdır. ABD imalatı terör örgütlerinin bir daha katliam yapmasına bu şekilde dur denilmelidir.

DERS ÇIKARMAK

Mensubu olduğumuz Yüce Türk Milletimiz, önümüzdeki süreçte, tarihimizden ve diğer milletlerin tarihlerinden ders çıkararak, gerici dincilerin ve etnik bölücülerin terörizmini ve arkasındaki patron olan ABD ve işbirlikçi devletlerin planlarını bozmalıdır. Bunun için, Türkiye, Yüce Atatürk gibi, Ortadoğu Coğrafyasında daha fazla kardeş kanının akmaması için inisiyatif almalı ve ayrıca Milli bir Devlet olarak Milletini düşmana karşı uyanık tutmalı ve mobilize etmelidir. Türk Milleti olarak bizler ise, Yüce Atatürk’ün gösterdiği ışıklı yolda milli birlik için bilinçli yaşamalı ve kayıtsız şartsız zalimlere karşı taraf olmalıyız.
Son olarak, burada binlerce defa tekrar ve tekrar ediyor, 2 Temmuz’da Sivas’ta, zamanın terörist İŞİD’ çilerine ve 5 Temmuz’da terör örgütü PKK’ya, Başbağlar’da Amerikancı gladyonun koordine ettiği ve yaptırdığı bu alçak katliamları lanetliyoruz. Şehit edilen sevgili Canlarımızın anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.
Saygılarımla

Sefa Yürükel
Hollanda Türkleri Konseyi Başkanı
Etnograf ve Sosyal Antropolog

Bu haber 51 defa okundu