24 Şubat 2018 Cumartesi
468x90 reklamlar alanı kodu
Yoksulluk!…
Yoksulluk!…

Erhan Yurdayüksel yazıyor
BM raporuna göre küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin bu yüzyılın sonuna kadar şiddetli çatışmalara yol açacağı söyleniyor.

Bu durum milyonlarca insanı göçe zorlayacak ve küresel ekonomiyi trilyonlarca dolar zarara uğratacak.

BM ‘Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin hazırladığı raporun, şimdiye dek iklim değişikliği konusunda ele alınan raporların en kapsamlısı olduğu bildirildi.

Raporda, başta çatışmaların beklendiği Asya olmak üzere kitlesel göçlere sahne olunacağına dikkat çekildi.

 

Dünyanın önde gelen bilim insanlarının kaleme aldığı  raporda, dünyadaki gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı bir dönemde  üretimin düşeceği, çocukların beşte birinde yetersiz beslenmeye rastlanacağı belirtiliyor.

İklim değişikliği sonucu artacak olan sıcaklıkların insan sağlığını olumsuz etkileyerek gıda ve su kaynaklı hastalıkları arttıracağı vurgulanıyor.

 

« Özellikle doğu ve güney Asya’da seller yüz milyonlarca kişinin yaşamını tehdit altına olacak.

Tropikal bölgelerde yerel sıcaklıklarda bir derecelik artış, buğday, pirinç gibi temel tarım ürünlerini olumsuz etkileyecek.

Sıcaklıklarda endüstri öncesi döneme göre 2.5 santigrad derecelik artış ciddi ekonomik kayıplara yol açacak.

İklim değişikliği küresel mirasın da yok olmasına neden olacak »

şeklinde sıralanıp giden karanlık geleceğin gerçeklerini gözler önüne seren raporla birlikte küresel iklim felaketleriyle ilgili hazırlanmış olan diğer raporlar dünya gündeminde yerini almış durumdalar.

Japonya Kıyıları’nda ve Pasifik Okyanusu’nda yetişen bir çeşit midye türü, Belçika Kıyıları’nda da görülmeye başlandı.

Daha çok sıcak iklimlerde rastlanan börtü böcek ve sinek türleri zararlı haşereler Belçika’ya şimdiden yerleşmiş durumda.

Küresel ekonomik krizle boğuşan ülkelere bir de yaşanacak olan olumsuz iklim koşullarının darbe vurması kaçınılmaz görünüyor.

 

***

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Toplum 2014 – Kriz ve Sonrası” raporuna göre;

2007-2010 arasında Türkiye’deki yoksulluk yüzde 1 arttı.

Krizde işsizlik oranlarını başarıyla indiren ülkeler arasında Şili, Almanya, İsrail, Kore’yi sayan OECD, buna karşın yoksulluktaki artışa dikkat çekti.

Rapora göre insanların gelecekteki mutsuzluğunu da etkileyen “genç işsizliği” ve “hem eğitim görmeyen hem işsiz” kişi sayısı OECD’de kriz başlangıcından bu yana önemli ölçüde yükseldi.

2012 sonu itibariyle “genç işsizliği” Yunanistan, İtalya, Meksika, İspanya ve Türkiye’de yüzde 20 ve yukarısında oldu.

2007-2010 arası yoksulluk sadece İtalya, Slovak Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye’de 1 puandan fazla arttı.

2007’den itibaren çocuk yoksulluğu Türkiye’de yüzde 2 puanı aşan artışlarla önemli ölçüde yükseldi.

2007-2010 arasında yaşlılardaki yoksulluk, 32 ülkenin 20’sinde düştü ve sadece Kanada, Kore, Polonya ve Türkiye’de yüzde 2 puan ya da daha fazla arttı.

Hane halklarının düşük gelire sahip olduğu ülkeler içinde Şili ve Meksika’nın yanı sıra Güney Avrupa, Türkiye ve Doğu Avrupa yer aldı.

OECD’de kişi başına gelir 2010’da en yüksek rakamla Lüksemburg’da 36 bin 400 dolar oldu. Türkiye 7 bin 100 dolarla sondan ikinci sırada yer aldı.

Gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde de Türkiye başı çekti.

OECD genelinde 2007-2012 arası polise güvende artış görülürken Türkiye polise güvende sondan beşinci oldu.

Yoksulluk, kıtlık, cehalet ve duyarsızlık insanlığın kaderi olmamalı…

***

Ülkeyi yönetenlerin dilinde Türkiye, yıldız ülke!

Twitter’ı yasaklayarak, çalarak, çırparak, yolsuzlukla, rüşvetle, yayımlanan raporları, belgeleri, ses kayıtlarını çarpıtarak kendi seçmen kitlesiyle nereye kadar ‘Beraber yürüyecekler bu yollarda?’

Bu sorunun cevabını,

çocuklarının ve ülkesinin geleceğini düşünen duyarlı seçmen kitlesi mutlaka verecektir.
www.erhanyurdayuksel.com

 

Bu haber 24 defa okundu