20 Mart 2018 Salı
468x90 reklamlar alanı kodu
Hakkımızı ne kadar arıyoruz ki?
Hakkımızı ne kadar arıyoruz ki?

Sevgili okurlar,
Bu hafta sizlere ‘Ombudsman’dan söz etmek istiyorum..Zira Türkiye’nin ‘Ombudsman’ı(Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç ve iki yardımcısı Celile Özlem Tunçak ve Brüksel’e geldiler..Saadettin Kalkan Brüksel’e geldiler..
Brüksel’de, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve arkadaşları önce ‘ AB Ombudsmanlar Toplantısı’na katıldılar..Sonra AB yetkilileri ile bir araya gelindi. Bunu Belçika’daki yerleşik 40 sivil örgüt temsilcisi ile yapılan toplantı takip etti ve ardından da Türk basın mensupları, temaslar, ziyaretler, toplantılar hakkında bilgilendirildi.

Bir kere vatandaşımız, ‘Ombudsman’, Türkçe karşılığı ile ‘Kamu Denetçisi’ hakkında ne bilir, ne anlar, kurum hakkında yetirince bilgisi var mı bakalım..
Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişilere denilmektedir.
Kurumsal olarak, Ombudsman terimi, parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir.
Ombudsman’ın Türkçe karşılığı için,’ kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri..’ gibi tanımlamalar teklif edilmiştir.
Sonuç olarak, ‘Ombudsman’ kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.
Sanırım buraya kadar ‘Ombudsmanlık’ konusu yeterince anlaşılmıştır. Bir de içerik olarak bu makam, bu kurum, yani ‘Ombudsman’ ne iş yapar, ne görevler icra eder kısaca buna bakalım:

Ülkemizde ombudsmanlık görevini,’ kamu denetçiliği kurumu’ icra etmektedir. Bu kurum şikayet üzerinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.
Gelelim Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Brüksel temaslarına..
Belçika Türk sivil örgüt temsilcileri ile yapılan toplantı sonrası Şeref Malkoç izlenimlerini,’ Belçika’da  sivil kanaat önderleri ile yaptığımız toplantıda, bize daha ziyade, Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıları aktardılar. Bu konuda kendilerini bilgilendirdik. Bize sorun yaşayanların bir şekilde ulaşması için önerilerimiz ve bilgilendirmelerimiz oldu. Sonra yaşadıkları ülkelerde uğradıkları ‘ayrımcılık’ konusuna dikkat çektiler. Bu konuda gizli ve üstü örtülü ayrımcılığın yaygın olduğunu dile getirdiler. Şunu özellikle memnuniyetle müşahede ettik ki, Avrupa’da yaşayan insanımız bir şekilde  artık ‘şikayet dönemi’ bitti..
’ Sorunları nasıl çözeriz’ konusuna odaklanan sivil örgütlerimiz var..Hatta bazıları bu konuda hukuki zemini de hazırlamış, üyelerine yardımcı olmayı planlamış..Bizlerde kendilerine deneyim ve tecrübelerimizi aktardık..Her zaman bilgilendirmeye ve birlikte çalışmalara hazırız..
Özellikle ‘haklarımızı nasıl arayacağız, hukukumuz nasıl koruyacağız’ noktasına odaklandık..
Bu konuda Belçika’daki ‘ Kamu Başdenetçisi’ ile nasıl irtibat kurulacağı konusunu irdeledik..

Biz insanımıza gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yardımcı olmak için hazırız. Yeter ki, bize başvuruda bulunsunlar.. ‘diyerek, özellikle kendi alanları dışında, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili AB(Avrupa Birliği) yetkililerini bilgilendirdiklerini ifade etti..
Bu konuda kendilerine Brüksel’de yardımcı olan Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve AB nezdinde Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katkılarını ifade etmekten çekinmedi..
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Brüksel’de elbette sorularımız da oldu..
-Afrin Zeytin Dalı Harekatı konusunda  muhataplarının yeterince ikna olup olmadıklarını sorduk..
-Türkiye’de  kadına, çocuklara karşı artan şiddet, öldürme, tecavüz vakaları karşısındaki şikayetler, çalışmaların  var olup olmadığını sorduk..
-Türkiye’de ombudsmanlık,yani Kamu Başdenetçiliği kurumuna yapılan başvuruların odak noktasını hangi sorunlar oluşturduğunu sorduk..
Gerçekten bir kurumu hemen kurumsallaştırmak, görevini tam manası ile yerine getirmek mümkün değil,ama Malkoç, kuruma olan güvenin ve yapılanlarla birlikte yüzde 65’lere çıktığını söyledi..
Elbette bu sevindirici bir gelişme..sonuç alma noktasında başvuruların altı ay gibi kısa bir zamanda değerlendirildiğini, Türkiye’de yaşanan terör olgusuna karşın, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlerden söz etti ve bu konuda hapishanelerden özellikle ‘işkence’ şikayetlerinin gelmemesini çok anlamlı bulduğunu ifade etti..
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Brüksel temasları hakkında elbette söylenecek çok şey var..Türkiye’nin kurumları ile kendini anlatması,anlatabilmesi kadar, vatandaşlarımızın da haklarını yasal çerçevede araması, bu kurumların varlığından haberdar edilmesi gerekir.
Demokratik toplumlarda, ülkelerde hak aramak, arayabilmek, sesini yükseltmek, azar işitmemek, adam yerine konmak , eşitlikçi bir anlayış ile saygın bireyler olmak çok önemli..
Toplumumuzun, insanımızın bu kurumlardan yeterince yararlanması için  büyük özverilere, tanıtımlara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.. Bunun kadar, bu kurumun hazırladığı raporların,açıklamaların dikkate alınması da o kadar önemlidir..
İnşallah, bu kurumun çalışmaları ve çabaları boşa gitmez!
Yusuf Cinal yazıyor.
Karikatürler: Yasin Halaç

BU DÜŞÜNDÜRMEYEN, GÜLDÜRMEYEN KARİKATÜRLERİ YASİN HALAÇ ÇİZDİ..

VALLAHİ SİZİN DE ÇİZDİKLERİNİZ, SALLADIKLARINIZ, YAZDIKLARINIZ VE DE ESERLERİNİZİ DE, BU MEYDANDA GÖRELİM!?
HADİ, HADİ, HADİ.!(Kim mi söylüyordu?)(Bilene ödül yok!)

 

Bu haber 27 defa okundu