24 Mart 2018 Cumartesi
468x90 reklamlar alanı kodu
FETÖ’nün imamlık sistemi kalktı ve yerine ‘yerelleşme örgütlenmesi ‘ başladı..
FETÖ’nün imamlık sistemi kalktı ve yerine ‘yerelleşme örgütlenmesi ‘ başladı..

FETÖ dünya ölçeğinde yeni yapılanmaya girdi. Örgütte imamlık sistemi kalktı. Yerelleşme sistemi oluşturuldu. Aldığımız bu konudaki yeni bilgiler bunu doğrulamaktadır.
FETÖ bu yılın başından itibaren hazırlıklarını tamamlayarak örgütlenmesini yerelleşme olarak değiştirdi.

Yeni örgütlenmede, Pansilvanya Merkez olarak kalacak. Orada ruhani lider Fetullah Gülen ve yeni bir istişare heyeti olacak. Yeni örgütlenmede Pansilvanya’da ki ruhani lider Zorunlu anlarda müdahale edecek. Örgütlenmedeki Yerelleşmeden kasıt ise özetle şöyle:
Bundan sonra FETÖ nün bugüne kadar örgütlendiği ülkelerde dışarıdan imam atanmayacak ve yöneticiler tamamen istişare Heyet-i adı altında ihtiyaca cevap verecek şekilde 6-9 kişiden oluşacak. Başkanlarını kendileri seçecek. Başkan Pansilvanya ile bağlantısında sorumlusu olacak. Seçilen kişilerin hepsi bugüne kadar ülkelerdeki FETÖ nün  yetiştirdiği ve güvendiği kişilerden ve sadece o ülkenin insanlarından olacak.  Sorunları çözmeyi ve gelişmeleri sağlamayı , projelerin hayata geçmesini , finansı bu istişare Heyet-i yapacak . İstişare heyetlerinde ilahiyatçı kişi artık olmayacak ve İş adamları , çeşitli meslek dallarından olan kişilerden oluşacak. Eskiden olan imamlık sisteminde ise: Fetullah’ın denetimindeki kuran kursu, imam hatipli, ilahiyat  fakülteliler çoğunluktaydı eski yönetici kadrolarda. Şimdi ise bunun tam tersi olacak. Yani örgüt bir dini örgüt olarak değil, tamamen  iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu görüntüsünü alacak. Her ülkeden istişare heyetinin belirlediği şekilde Pensilvanya Merkezine  yıllık gelirden yüzde 3-5 arasında pay gönderilecek. Yıllık gelirin diğer  kalan kısmı ise o ülkedeki projelere ve yeni projelerin inşasına harcanacak.
Fetö İmamlık sisteminin kalkmasına özellikle 15 Temmuz ardından yapılan operasyonlar sonrası karar verdi. Çünkü imamlık sisteminde imam ne derse o oluyordu. Ve aldığı kararlar o birimde sorgulanamıyor ve doğrulanamıyordu. Örneğin önemli bir imam olan Ekrem Dumanlı zaman gazetesindeki faaliyetleri sırasında yaptıklarından ve aldığı stratejik kararlardan dolayı bir aşşağı makam ve üyeler tarafından sorgulanamıyor ve doğrulanamıyordu. Zaman gazetesinden ayrılırken aldığı kararda ise yüksek tazminat almış ve buna kendisi karar vermişti. Yani gazeteyi resmen gelen bilgilere göre soymuştu. Bunları da bilen bir çok insan örgüte güvenini kaybetti. Örgütte Sorgulama başladı. 15 Temmuz’dan sonra Avrupa ve Amerika’ya gelen imamların hiç biri o ülkedeki FETÖ’ cüler tarafından istenmedi. Dışlandılar. Bunun üzerine Pensilvanya artık imamlık sisteminin işe yaramadığını aksine örgüte çok zarar verdiğini ve vereceğini, örgütün bu şekilde işlevini güçlendirmeyeceği kanısına vardı. Bunun üzerine tek bir manevi lider ve ülkelerin istişare heyetleri olarak yeniden yapılanmaya girdiler. Pensilvanya bir anlamda papalık ve kardinal sisteminin sivil görünen yanı gibi olacak olsa da, Türkiye ve dünyadaki yeni gelişmeler örgütü buna zorunlu kıldı. Yerelleşme olarak ta adlandırdıkları bu sistemle örgütün daha itibarlı, cazibeli, girişken ve bulundukları ülkelerdeki yerel halktan oluşturulan istişare Heyet-i ilerde o ülkedeki bürokrasi, siyasetçi ve halklar tarafından yerel bir örgütlenme olarak algılanmasına yol açacağı düşüncesinin oluşacağı kanısına vardılar. Yerelleşmede dışarıdan atama sistemi tamamen kalktığı içinde, istişare Heyet-i gibi , örgüte ait kurumlar ve işyerlerindeki çalışanların tamamı  da o ülkedeki vatandaştan oluşacak. Dışardan herhangi biri çalışamayacak.
Örneğin FETÖ’nün Bosna’da ki okul ve diğer yapılanmalarında şu anda tamamen Bosnalılar çalışmakta ve yöneticilik yapmaktadır . Artık buda gösteriyor ki Dışarıdan yönetici sistemi yani imamlık kalkmıştır . Yeni örgütlenme icradadır.
Bütün bunlarda gösteriyor ki, FETÖ kendi örgütlenmesinin önemli bir aşamaya geldiğini ve dünyadaki gelişmelerden de yararlanmak için ve örgütün uzun vadede/ ebedi olarak ayakta kalması için, daha sivil ve iş çevresi
İmajlı bir örgütlenmeye evrilmiş bulunmaktadır. Pansilvanya’da ki ruhani lider. günün birinde ölse bile, yerel istişare heyetlerinin güçlülüğü nedeniyle , güçlü ruhani lidersiz bile, örneğin  bir yerde kaybetse bile, mesela Türkiye’de kaybetse bile komşu ülkede etkilenmeden ayakta kalabilecektir.  Bu FETÖ’nün yeni örgütlenme şekli olan yerelleşme modeli bize şunu da göstermektedir ki, FETÖ’de eskiden konuşulan şu ikinci veya   üçüncü adam konumunda olacak tartışmasını da bitirmiş demektir. Çünkü Fetullah Gülen ölürse yerine tüm ülkelerdeki istişare heyetleri oylaması ile yeni ruhani liderini seçecektir. Buda bir çeşit eyaletler ve  Federal yada konfederal devlet yönetim şeklini anımsatmaktadır. Yeni model yerelleşme ile, bugüne kadarki o ülkelerin halklarından yetiştirdikleri insanlara FETÖ’nün ülke yönetimlerini bırakarak, ilerde FETÖ yeni örgütlenme ve görünümle o ülkelerde, bir çeşit istişare heyeti adı  altında gölge hükümetler oluşturarak, güç merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir.
Bu yeni model FETÖ tarafından artık bu tür örgütlenmelerin , güç olması, güç olarak ayakta kalmasının şartı olarak görülmektedir.
Sefa Yürükel/Hollanda
Bu haber 121 defa okundu