20 Ocak 2018 Cumartesi
468x90 reklamlar alanı kodu
CONCORDIA CIVIUM MURUS URBIUM (Harmonie onder hun bewoners is de dikste muur rond elke stad)
CONCORDIA CIVIUM MURUS URBIUM (Harmonie onder hun bewoners is de dikste muur rond elke stad)

Geachte burgemeester,

Beste Bart,

Ik heb u 6 jaar lang als een aangename en wijze collega gemeenteraadslid meegemaakt in het schoonste stadhuis van de wereld waar u nu burgemeester bent.

Wij waren allebei wel wat verschillend . Dit vond ik maar goed ook want in een wereld zonder verschillen regeren grijsheid en monotonie.

Ik wil me tot u richten daar ik van oordeel ben dat de raadgevingen naar u toe eenzijdig geïnspireerd zijn toch weet ik dat u als burgemeester helend kunt werken.

In een super diverse stad als Antwerpen waar 175 nationaliteiten samenwonen is multiculturaliteit een feit.  Maar ik denk dat er problemen opduiken  waar de diverse groeperingen hun cultuur niet al te best kunnen uitdragen vermits er een en ander misgaat bij het faciliteren van mogelijkheden, zeg maar” kansen krijgen”.

Er loopt meer mis op onze planeet maar ik koester de hoop en verwachting dat in Antwerpen over de partijgrenzen heen een oplossing kan gevonden worden voor het vreemdelingenvraagstuk.

Bij een ‘duurzame samenleving’ denken we vooral aan een samenleving waar respect heerst voor elkaar.  Dat we de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Om de voorvallen van de afgelopen dagen te nemen, waar al zoveel inkt over is gevloeid kan ik u bijtreden in het afkeuren en het veroordelen van de feiten.  Eenieder die zich boven de wet waant moet een gepaste straf krijgen.

Wij kunnen het voorval vergelijken met een voetbalwedstrijd. Daar moeten we de  scheidsrechter (in dit geval de politie) volgen zelfs als we niet eens zijn met al zijn beslissingen. Anders zouden we immers geen wedstrijd krijgen.

We kunnen individuen in vraag stellen maar niet de politie als dusdanig.

Superrijke mensen kopen hun veiligheid door o.a. bodyguards in te huren of door pantserwagens te kopen. Wij zijn gewezen op de politie wat betreft onze veiligheid.  Zowel wijzelf als de politie moeten inspanningen leveren om elkaars vrienden te blijven.

Over uw reactie onmiddellijk na de feiten kunnen we misschien beter wat nadenken en wil ik u tevens een hint meegeven.

Is er plaats voor de islam in ons midden ?

Onderscheid alvast het volgende :

  1. Traditionele of orientalistische aanpak : de islam wordt gezien als een op zichzelf bestaande entiteit, los van elke sociale samenhang, af te wegen tegenover de positieve eigenschappen die we onszelf toeschrijven (democratie, mensenrechten, tolerantie,…). Het is binnen deze optiek dat vragen zoals “Is islam integreerbaar?”, “Is islam compatibel met de democratie?”,… worden gesteld.
  2. Genealogische-pluralistische aanpak : Hier wordt de islam niet gezien als een ‘vreemd lichaam’ dat nieuw is in Europa maar als een deel van het Europese verleden.

Islam was altijd, en is nog steeds, aanwezig in Europa. Vanaf de 7de tot de 17de eeuw maakte de islam integraal deel uit van het Iberische schiereiland en dit voornamelijk tijdens de autonomie van de bloeiende al-Andalous beschaving.

In Oost-Europa is de islam steeds nadrukkelijk aanwezig geweest door het Ottomaanse Rijk.

De islam begon opnieuw meer zichtbaar te worden in Europa door de nieuwe migranten die door de Europese regeringen waren gerecruteerd om het tekort aan arbeiders in Europa op te vangen.

Verder kan ik u vertellen dat het debat rond islam veel problematischer is dan de  islam zelf en dat debatten over de essenties van islam misplaatst en nutteloos zijn.

We moeten afstappen van het idee dat  islam gelijkstaat met ‘terrorisme’ en ‘fundamentalisme’.

We moeten toch niet overgaan tot een theologisch debat over de islam met de islamitische migrantengemeenschappen?  Heel zeker niet want dan zouden we als seculiere en neutrale Europese staat  willens nillens een keuze moeten maken. We zouden beter kiezen voor een bepaalde versie van de islam die wij goed vinden.

Mijnheer de burgemeester, Beste Bart al was het maar omdat het er altijd al is geweest is er plaats voor islam in ons midden.

Ik hoop hiermee enkel aan te tonen dat de vraag eigenlijk irrelevant is en gebruikt wordt als een manipulatie door politici, intellectuelen, wetenschappers en maatschappelijke werkers om allerlei vormen van discriminatie te rationaliseren en goed te keuren.

Vergeet tot slot aub niet dat eenieder van ons tracht een brug te vormen die leefwerelden dichter bij elkaar brengt via een zachte transitie .
Sener Ugurlu
Provincieraadslid Antwerpen

Bu haber 247 defa okundu